Taktekking og Takarbeid
Sparkling av Gipsplater
Innvendig malerarbeid
Isolering
Utvendig malerarbeid
Vinduer
Gulvlegger
Montering av Smartpanel
Trapper
Montering av Gipsplater
Kjøkkenmontering
Bytte Kledning
Bygge Terrasse
Montering av Dører
Gjerde og Rekkverk
Fliser
Legging av Belegningsstein